Markarbete innebär så mycket

När man ska bygga ett hus i Huddinge måste man först bereda marken för en stabil och hållbar grund inför bygget. Det finns många moment som ingår i ett markarbete. Först gör man en geoteknisk undersökning, sedan ska det schaktas, fyllas ut med grus, dräneras och grävas för vatten och avlopp. Dagvattenledningar behövs och elanslutning förbereds. Man måste också se till att avrinning sker på ett korrekt sätt. Även på tomten kan det vara mycket som behöver ordnas. Kanske vill man bygga terrasser eller flytta jordmassor, gräva, jämna till och stensätta. Allt markarbete måste utföras av skicklig och kunnig personal.

Från avloppsledningar till trädgårdsanläggning

Det är roligt att se hur arbetet framskrider med det nya huset. Men man måste vara noggrann när det gäller markarbete eftersom det bokstavligen talat ligger till grund för bygget. Från den första schaktningen tills man ansluter elen är det många moment som ska göras. Med ett bra förarbete kan man tryggt gå vidare. När ledningar är dragna och grunden är klar följer man steg för steg hur huset växer fram. Som husägare ser man fram emot inflyttning, att få saker i ordning och att fixa det sista. Att välja armaturer, anlägga trädgården, sätta plattor och välja växter är det som husbyggare ser fram emot när projektet tar form. Gör den roliga biten, så tar vi hand om grundarbetet i Huddinge.

Vi gör gärna ditt markarbete i Huddinge

Vi vill gärna hjälpa dig med den tunga biten. Kanske behövs det ytterligare åtgärder, som sprängning, pålning och inte minst bortforsling av material. Allt det där kan du med förtroende lämna till oss. Inga arbetsuppgifter är för stora eller för små. Vi har maskiner, kunskap och arbetar kostnadseffektivt. Vi är inte färdiga förrän du är nöjd, och vi gör allt vi kan för våra kunder. Med mångårig vana av allt som gäller markarbete i Huddinge ser vi till att ditt hus står på stadig grund. Kontakta oss, så hjälper vi dig!